Trvanlivé,spolehlivé

Veškeré konstrukční díly zařízení jsou samozřejmě dělány s maximální pečlivostí a důrazem nejen na kvalitu, ale i trvanlivost. Naprosto fundamentálním prvkem je pevný, velmi stabilní rám z hliníkových slitin. Ten má zaručit dokonalou přesnost pohybu všech mobilních částí, které se na něm pohybují. Použití hliníku je rovněž základem toho, aby došlo k maximálnímu snížení hlučnosti při pohybech jednotlivých částí zařízení. Z téhož důvodu jsou také použita nejkvalitnější ložiska a chladící ventilátory s tichým chodem. Před prvním uvedením do provozu je nutno celé zařízení přesně kalibrovat. To usnadňuje i důmyslná konstrukce.

Bez PC

Samozřejmě si můžete ve vašem počítači navrhnout a vyprojektovat váš osobní model, či objekt, který vám pak 3D tiskárna vytiskne, není ale bezpodmínečně nutné, mít ji propojenou přiloženým USB kabelem k počítači. Samozřejmostí je také možnost použití paměťové SD karty. Tu lze vložit již přímo do čtecího zařízení, takže všechny údaje potřebné pro vytváření modelu se do zařízení dostanou přímo odtud.