Ve větru se třepetá

Každý z nás zná ten hrdý pocit, když my, sedíce doma u televizoru, s otevřeným pivem, u mísy slaných brambůrek, sledujeme v televizoru vyhlašování vítězů nějakého závodu, mistrovství, nějaké olympijské disciplíny pod emblémem s pěti spojenými kruhy. Na stožár stoupá tem nádherný rudobílý s modrým klínem symbol naší vlasti, naší milované republiky, nyní již jen české. Každý z nás je dojat, povislá hruď se dme pýchou, občas i slza radosti a národní hrdosti skane po líci. Ty krásné chvíle!

Nejen identifikace se

Ale ten státní symbol, který tak rádi vidíme stoupat nad symboly ostatních států, to není to jediné, čeho si lze všimnout. Každá taková akce, jako je mistrovství světa, olympiády, nebo mistrovství Evropy, ale i akce lokálního významu – místní, krajské a podobně často používají podobných symbolů – jen to nejsou symboly státní. Jsou to často reklamní vlajky.