Žít život bez hádek, urážek a ubližování

Možná se budete divit, kolik lidí by takový život žít chtělo, ale nic pro to nechtějí udělat. Nechtějí žádnou změnu, ohraničují se mantinely, které jim nedovolí vykročit mimo předem určenou trasu. A i když se jim tato trasa zajídá a jsou nespokojeni, než by udělali změnu, tak raději zemřou. Jsou to silná slova, ale i takoví lidé mezi námi žijí. Říká se jim   o b ě ť.  Obětuji raději svůj život, nežby se rozhodli z této pozice vystoupit.To jsou například i ženy, které žijí s partnerem násilníkem, alkoholikem či s drogově závislým mužem. Žena trpí, trpí její děti, ale je pro ni nadlidský výkon to změnit a odejít.

Poznáváte se …?

A jste spokojení? Pokud nemáte sílu udělat změnu a ve skrytu duše po ní toužíte, psycholog Praha je tu pro vás. Podpoří vás a najde vhodné kroky, které mohou vést k vyřešení vašich potíží. Ale první krok je vždy na vás. Vy musíte být ti, kteří o pomoc požádají, jinak se to druhá strana, nedozví … a přitom vám může pomoci.Vystoupit z pozice oběti trvá roky, ale vždy je důležité udělat alespoň ten první krok. A pak už za pomoci empatického odborníka krůček po krůčku můžete dojít k vytoužené svobodě plné klidného a spokojeného života.